Hukuki Süre Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracına ilgili belgenin tebliğ tarihini girdikten sonra belgede öngörülen süreyi giriniz ve hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Hukuki Süre Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT: Tebligatta ilgili işlem için öngörülen süre iş günü olarak belirtilmişse, bu hesaplama aracı yerine İş Günü Hesaplama aracımızı kullanarak hesaplama yapabilirsiniz.
  1.  /  / 
  2. Örn. 30

İlgili Hesaplamalar

Sürelerin ilk günü, tebliğ tarihi mi yoksa ertesi gün müdür?

Süreler gün olarak belirlenmiş ise tebliğ (veya tefhim) edildiği gün hesaba katılmaz. Süreler tebliğ tarihini takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Dolayısıyla 5 Ocak'ta tebliğ edilen bir işlem için verilen sürenin ilk günü 6 Ocak'tır. Süre; hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta, ay veya yıl içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne karşılık gelen bir gün yoksa, süre bu ayın son günü tatil saatinde biter. Resmî tatil günleri, süreye dahildir ancak süre iş günü olarak belirtilmişse resmî tatil günleri hesaba katılmaz. Sürenin son gününün resmî tatil gününe rastlaması halinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter.

İnternet üzerinden yapılan işlemlerde süre nasıl hesaplanır?

İnternet üzerinden yapılan işlemlerde süre, tatil saatinde (17:30:00) değil günün sonunda yani saat 23:59:59'da biter. Bu nedenle internet ortamında dava, ertesi güne sarkmadan 23:59:59'a kadar açılabilir ya da internet ortamında kanun yolu başvuruları bu saate kadar yapılabilir.

2024 adli tatil ne zaman?

Adli tatil ne zaman başlıyor ve adli tatil ne zaman bitiyor soruları sıkça sorulmaktadır. Adli tatil tarihi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102. maddede ve diğer mahkemeler ile ilgili kanunlarda da yer aldığı üzere 20 Temmuz'da başlar ve 31 Ağustos'ta biter. Özetle; 2024 yılı için adli tatil dönemi, 20 Temmuz 2024 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasına denk gelmektedir. Yeni adlı yılın başlangıcı ise 1 Eylül 2024 tarihindedir.

Bitimi adli tatile denk gelen süreler nasıl etkilenir?

Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, ilgili kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa; bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta (7 gün) uzatılmış sayılır. Buradaki bir haftalık (7 günlük) uzatma süresi Hukuk, İdare ve Vergi Mahkemeleri vs. için geçerlidir. Ancak Ceza Mahkemelerinde bu süre 3 gün olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla ilgili işlemin hangi kanuna tabi olduğunu bilerek, süre hesaplamalarını buna göre yapmak; daha sonra hak kayıpları yaşamamak adına oldukça önemli bir husustur.

Adli tatilde dava açılabilir mi veya icra takibi başlatılabilir mi?

Adli tatil döneminde her adliyede nöbetçi mahkemeler bulunmaktadır. Nöbetçi mahkeme, tatil döneminde yargı faaliyetinin aksamaması için çalışmalarını sürdüren görevli mahkemeye verilen addır.

Adli tatil içerisinde hukuki açıdan her türlü tebligat gönderme işlemleri yapılabilmektedir. Bu kapsamda tatil süresi içerisinde bir kişiye ödeme emri göndermek de mümkündür. Çünkü takip hukuku açısından herhangi bir adli tatil uygulaması söz konusu değildir. Yani özetle; adliyelerde bulunan icra daireleri ve icra memurları çalışmalarına devam ettiğinden, adli tatil döneminde icra takibi başlatabilmek mümkündür.

İcra takiplerinde olduğu gibi dava açma işlemlerinde de dava dilekçelerinin mahkemelere adli tatil dönemi içerisinde gönderilebilmesi mümkündür. Dolayısıyla adli tatil süresince dava açabilmek mümkündür.

Adli tatilde tebligat yapılabilir mi?

Tebligat Kanunu'a göre adli tatilde ve resmi tatillerde yapılan tebligatlar geçerliliğini korur ve geçerli bir tebligatın bütün sonuçlarını doğurur.

Mali tatil ne zaman?

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, "Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar." hükmü yer almaktadır. Özetle her yıl 1 Temmuz ile 20 Temmuz arasında mali tatil uygulanmaktadır.

2024 yılında mali tatil ne zaman?

2024 yılı mali tatili, 1 Temmuz 2024 Pazartesi ile 20 Temmuz 2024 Cumartesi günleri arasına denk gelmektedir.

Mali tatil nedeniyle süreler kaç gün uzar?

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Ayrıca mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bazı kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.